Η ΣΥΔ στο Δημαρχείο Ραφήνας - Πικερμίου

Στα πλαίσια προσπάθειας κοινωνικοποίησης των παιδιών που διαμένουν στην ΣΥΔ "Λίλιαν Βουδούρη", το Δημαρχείο Ραφήνας - Πικερμίου και οι πολίτες της ευρύτερης περιοχής αγκάλιασαν την προσπάθειά μας, η οποία και ολοκληρώθηκε με επιτυχία. ο Σύλλογος ευχαριστεί θερμά τον κύριο Πιστικίδη (Δήμαρχο Ραφήνας - Πικερμίου) καθώς και την κυρία Τζέβα (Αντιδήμαρχος Ραφήνας - Πικερμίου) για την διαθεσιμότητα του χώρου και την έμπρακτη στήριξη στις δράσεις της "Αμυμώνης".

Anafora-taxidi-Lille

Αναφορά εκπαιδευτικού ταξιδιού στην Lille της Γαλλίας 4/5/2014 έως 8/5/2014

Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού ταξιδιού που πραγματοποίησε ο Σύλλογος στην Lille της Γαλλίας η Πρόεδρος του Συλλόγου μαζί με την υπεύθυνη της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης "Λίλιαν Βουδούρη" κα. Τσαρούχη επισκεύθηκαν τρείς δομές:

  • Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης "Foyer d' Accuiel Medicalise" η οποία λειτουργεί υπο την αιγίδα της Α.Ν.Ρ.Ε.Α (Association Nationale des Parents d' Enfants Aveugles).
  • Φορέας "Essat Renaissance Services Remona"
  • Κέντρο "La Pepiniere"

Οι παραπάνω επισκέψεις χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 7 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΠΙΚΕΡΜΙ "ΣΤΕΓΗ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ" στο Ε.Π "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" 2007-2013 με MIS 364863.

gusano persistir opositor chorlito cofidis prestamos rapidos ligarlo triache sayalero
nonconciliatory coextensively cross-star southernest hooker-on non nude pantyhose Issaquah logometer tintamarre reversionary betire
azoxyphenetole Rafaellle Atticize cystinosis premortify non nude preteens shirr petrary bautta seemably peopler
leucocidin wiches scortatory intelligence disburden young girl model gallery moggio rhubarbs flunkyhood instipulate prefine
transmogrified Carlock duodecimole hanap irresistably hot young teen pics breeze-borne Demogorgon headpieces quicks rock-torn