ΔΣ Συλλόγου

Μετά τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν την Κυριακή 16η Μαρτίου 2014, το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με την εξής σύσταση:

Η Πρόεδρος

Μπέλλου Παρασκευή

Αντιπρόεδρος

Μακρυγιάννης Σπυρίδων

Γενικός Γραμματέας

Τσίπος Παναγιώτης

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας

Θεοφανίδης Άγγελος - Χαράλαμπος

Ταμίας

Κακαλής Γεώργιος

Μέλος

Ανέστη - Μπέλλα Γεωργία

Μέλος

Ζήκα Παναγιώτα